forbot
+7 (777) 715-51-15
  • AvtoTehTrejd, TOO
Quầy trưng bày
Xe rulô cán đường
Xe rulô cán đường
Xe tải
Xe tải
Rơ moóc tự đổ
Rơ moóc tự đổ
Xe tải
Xe tải
Xe càng nâng bốc hàng
Xe càng nâng bốc hàng
Xe tải
Xe tải
 Cho thuê xe san ủi
 Cho thuê xe san ủi
 Cho thuê xe lăn dầm nhựa đường
 Cho thuê xe lăn dầm nhựa đường
1.00 KZT
Cho thuê máy lăn rung
Cho thuê máy lăn rung
Cho thuê thiết bị làm đường
Cho thuê thiết bị làm đường
Cho thuê máy xúc mini
Cho thuê máy xúc mini
1.00 KZT
Cho thuê máy đào giao thông hào
Cho thuê máy đào giao thông hào
Xe rulô cán đường
Xe rulô cán đường
Xe tải
Xe tải
Rơ moóc tự đổ
Rơ moóc tự đổ
Xe tải
Xe tải
Xe càng nâng bốc hàng
Xe càng nâng bốc hàng
Xe tải
Xe tải
 Cho thuê xe san ủi
 Cho thuê xe san ủi
 Cho thuê xe lăn dầm nhựa đường
 Cho thuê xe lăn dầm nhựa đường
Cho thuê máy lăn rung
Cho thuê máy lăn rung
Cho thuê thiết bị làm đường
Cho thuê thiết bị làm đường
Cho thuê máy xúc mini
Cho thuê máy xúc mini
Cho thuê máy đào giao thông hào
Cho thuê máy đào giao thông hào

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty AvtoTehTrejd, TOO. Tất cả thông tin về AvtoTehTrejd, TOO tại Almaty (Kazakhstan).