forbot
KZT
AvtoTehTrejd, TOO tại Almaty | Cửa hàng trực tuyến AvtoTehTrejd, TOO Almaty (Kazakhstan)
Premium Business
+7 (777) 715-51-15
  • AvtoTehTrejd, TOO
Quầy trưng bày
Máy đào xúc
Máy đào xúc
1 KZT
 Máy bốc hàng phía trước
 Máy bốc hàng phía trước
1 KZT
 Máy bốc hàng phía trước
 Máy bốc hàng phía trước
1 KZT
Xe kéo
Xe kéo
1 KZT
Xe tự đổ
Xe tự đổ
1 KZT
Xe tự đổ
Xe tự đổ
1 KZT
Xe tự đổ
Xe tự đổ
1 KZT
Xe bốc hàng mini
Xe bốc hàng mini
1 KZT
Xe bốc hàng mini
Xe bốc hàng mini
1 KZT
Xe rulô cán đường
Xe rulô cán đường
1 KZT
Xe càng nâng bốc hàng
Xe càng nâng bốc hàng
1 KZT
Xe ô tô chở bê tông
Xe ô tô chở bê tông
1 KZT
Máy đào xúc
Máy đào xúc
 Máy bốc hàng phía trước
 Máy bốc hàng phía trước
 Máy bốc hàng phía trước
 Máy bốc hàng phía trước
Xe kéo
Xe kéo
Xe tự đổ
Xe tự đổ
Xe tự đổ
Xe tự đổ
Xe tự đổ
Xe tự đổ
Xe bốc hàng mini
Xe bốc hàng mini
Xe bốc hàng mini
Xe bốc hàng mini
Xe rulô cán đường
Xe rulô cán đường
Xe càng nâng bốc hàng
Xe càng nâng bốc hàng
Xe ô tô chở bê tông
Xe ô tô chở bê tông

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty AvtoTehTrejd, TOO. Tất cả thông tin về AvtoTehTrejd, TOO tại Almaty (Kazakhstan).